AZ Allianz GI Sustainable Health Evolution

  • Fonds voor internationale aandelen uit het thema "gezondheidsevolutie"

Groene groei

De wereld van vandaag staat in het teken van aanhoudende bevolkingsgroei, digitalisering, de zoektocht naar rendement en – last but not least – de toenemende schaarste van de factor "milieu", met de klimaatverandering en de vernietiging van ecosystemen als prominentste voorbeelden. Wereldwijd worden er steeds daadkrachtiger stappen naar duurzame economische groei gezet, wat deze ontwikkelingen alleen maar versterkt. Groene groei betekent echter wat anders dan vroeger – en hij zal vol intelligente oplossingen zitten – van logistiek tot landbouw. Digitalisering en artificiële intelligentie zullen deel gaan uitmaken van ons dagelijkse leven. Lees meer over Groene Groei en de kansen die hij biedt.

Interview

Commentaar op de actuele situatie

Allianz Sustainable Health Evolution heeft in september een rendement van -2,6% behaald (in EUR, vóór aftrek van kosten) en deed het daarmee minder goed dan de MSCI AC World, die -1,7% noteerde. Humana leverde de grootste bijdrage aan het maandrendement,...

Allianz Sustainable Health Evolution heeft in september een rendement van -2,6% behaald (in EUR, vóór aftrek van kosten) en deed het daarmee minder goed dan de MSCI AC World, die -1,7% noteerde. Humana leverde de grootste bijdrage aan het maandrendement, gevolgd door McKesson en UnitedHealth. In juli en augustus was de verwachting dat er in de VS meer ziekenhuisopnames zouden zijn, waardoor bedrijven die daar voordeel uit halen, zoals toeleveranciers van ziekenhuizen en medtechbedrijven, hun koers zagen stijgen. In september keerde die trend echter. Doordat het aantal ziekenhuisopnames afnam, presteerden ziekteverzekeraars als UNH en Humana, die van die dalende cijfers doorgaans profiteren, in september dan weer beter. Aangezien de gezondheidssector door de lage instroom de laatste tijd uit de gratie is geraakt bij beleggers zonder specifieke focus, werd de volatiliteit binnen de sector grotendeels gedreven door liquiditeitsoverwegingen, met name dalende kasstromen en vluchtige verschuivingen in het sentiment. Distributeurs als McKesson worden nog steeds als een redelijk veilige belegging beschouwd dankzij hun consistente kasstroomgeneratie. Het bedrijf heeft de afgelopen maand dan ook goed gepresteerd. In het huidige macro-economische klimaat hadden aandelen het moeilijk door het stijgende rendement van obligaties en de hoge rentetarieven. Dit negatieve sentiment was nadelig voor het rendement – niet in het minst als gevolg van de unieke posities van het fonds. Het fondsrendement werd in september het meest gedrukt door Planet Fitness en Tenet Healthcare. Tenet Healthcare, uitbater van poliklinieken met een grote capaciteit, zag zijn koers teruglopen toen de trend van de voorgaande maanden keerde doordat de markt zijn verwachting van een toename van het aantal ziekenhuisopnames in de VS, neerwaarts bijstelde. De afgelopen maand hebben we verschillende strategische aanpassingen in onze portefeuille doorgevoerd. We hebben de schommelingen in de sector, die het gevolg zijn van de aanhoudend sterke impact van GLP-1-geneesmiddelen, aangegrepen om onze positie in medtechbedrijven die zich uit het GLP-1-verhaal hebben teruggetrokken en waar wij sterk in geloven, uit te breiden en zo onze blootstelling aan de trend aan te passen.

Meer tonen Minder tonen

De samenstelling van de portefeuille geeft u een meer gedetailleerd overzicht van de verdeling van het fonds en en informatie over de beoogde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Het thema Gezondheid (Innovatie en Bevordering) belegt in bedrijven waarvan de producten en diensten een gezonde en duurzame levensstijl mogelijk maken door welzijn te bevorderen, aandoeningen te behandelen en de levensverwachting te verbeteren. Om die doelstellingen te bereiken, belegt de strategie hoofdzakelijk in bedrijven die bijdragen aan gezondheidsinnovatie, betaalbare toegang tot gezondheidszorg mogelijk maken of oplossingen aanreiken die een gezonde levensstijl bevorderen. Omdat duurzame gezondheid meer is dan gezondheidszorg alleen, wordt in het kader van dit thema gezocht naar kansen in drie grote domeinen: gezondheidsinnovatie, toegang tot gezondheidszorg en een gezonde levensstijl.

Het fonds belegt in bedrijven die gezondheid op een duurzame wijze verbeteren, ofwel disruptieve bedrijven ofwel ondernemingen die het stapsgewijs aanpakken. De disruptieve bedrijven verdringen met hun betere, duurzamere producten gevestigde bedrijven. Bedrijven die stapsgewijs verbetering bewerkstelligen, leggen de lat hoger, moedigen hun toeleveranciers aan om hun voorbeeld te volgen en verstrekken vaak kapitaal aan kleinere, innovatieve bedrijven via fusies en overnames.

Crops

Gezondheidsinnovatie

De vooruitgang in de geneeskunde zal een sleutelrol blijven spelen in de toename van de levensverwachting.

Innovaties op gebieden zoals genbewerking en -therapie, DNA-sequencing, artificiële intelligentie, moleculaire diagnostiek bieden enorme mogelijkheden om de levensverwachting op te trekken.

Beleggen in gezondheidsinnovatie richt zich op biotechnologie, farmaceutica, medische apparatuur en medisch materieel, biowetenschappen en diagnostiek, gezondheidstechnologie, artificiële intelligentie en bio-informatica. De verwachting is dat de genen van ongeveer 25% van de bevolking in de ontwikkelde landen en de helft daarvan in de minder ontwikkelde landen in 2025 in kaart zijn gebracht, omdat de kosten van sequencing nu al een dalende lijn hebben ingezet, waardoor er persoonlijkere behandelingen mogelijk worden.1 Op die manier zal de moderne geneeskunde de levensverwachting en -kwaliteit blijven verhogen. Beleggen in die baanbrekende technologieën, instrumenten en onderzoeken helpt om de levensverwachting te verlengen en iedereen een lang leven te gunnen.

1 Bron: National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, Big Data: Astronomical or Genomical?, juli 2015.

Crops

Toegang tot gezondheidszorg

Aandoeningen behandelen met betaalbare geneesmiddelen, therapie, operaties en andere vormen van zorg vermindert de symptomen en gevolgen van ziekten. Het thema belegt in bedrijven die hebben toegezegd betaalbare en hoogwaardige gezondheidszorg te bieden – ziektekostenverzekeraars, zorgdiensten met inbegrip van eerstelijnszorg en telegezondheidsdiensten, zorginstellingen en (distributie van) zorgbenodigdheden. Iedereen verdient toegang tot goede zorg, die tegelijk doeltreffend en betaalbaar is. Om de beste gezondheidsresultaten te garanderen voor alle mensen, ongeacht waar ze wonen, is het bovendien van essentieel belang dat de zorg ook efficiënt verstrekt wordt.

Crops

Gezonde levensstijl

Duurzame gezondheid gaat verder dan traditionele gezondheidszorg. Voor duurzame gezondheid is het van cruciaal belang dat ieders welzijn wordt bevorderd met gezonde en voedzame voeding, lichaamsbeweging en preventieve maatregelen om het risico op ziekten te verminderen, bijvoorbeeld door toegang tot schoon water en minder blootstelling aan verontreinigde lucht. Het thema zoekt beleggingskansen in bedrijven die producten en diensten leveren op het gebied van fitness, voeding, hygiëne, schone lucht en schoon water. Meer fysieke activiteit, sport en op maat gesneden fitnessprogramma's kunnen uiteenlopende ziekten helpen te voorkomen en zijn essentieel voor het bevorderen van een gezonde levensstijl. Gezonder eten, gewichtsverlies, dieet en voeding zijn een manier om gezondheidsproblemen zoals obesitas en diabetes te bestrijden. Andere mondiale gezondheidsuitdagingen zijn luchtverontreiniging, die naar schatting verantwoordelijk is voor 4,2 miljoen overlijdens1 per jaar, en watergerelateerde ziekten, die elk jaar ongeveer 3,6 miljoen slachtoffers eisen2, hoofdzakelijk kinderen. Beleggen in schone lucht en schoon water is van cruciaal belang voor duurzame gezondheid.

1Bron: Wereldgezondheidsorganisatie, oktober 2018.
2Water Quality and Wastewater, oktober 2018.

Top Holdings

Op 30/06/2024

ELI LILLY & CO
5,23%
ZEALAND PHARMA A/S
4,20%
STRYKER CORP
4,01%
INTUITIVE SURGICAL INC
3,81%
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD
3,76%
DEXCOM INC
3,50%
MERCK & CO. INC.
3,48%
BOSTON SCIENTIFIC CORP
3,22%
HCA HEALTHCARE INC
3,18%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
3,13%

Hulp nodig?

Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!