AZ Allianz GI Smart Energy

  • Aandelenfonds voor de energiesector

Groene groei

De wereld van vandaag staat in het teken van aanhoudende bevolkingsgroei, digitalisering, de zoektocht naar rendement en – last but not least – de toenemende schaarste van de factor "milieu", met de klimaatverandering en de vernietiging van ecosystemen als prominentste voorbeelden. Wereldwijd worden er steeds daadkrachtiger stappen naar duurzame economische groei gezet, wat deze ontwikkelingen alleen maar versterkt. Groene groei betekent echter wat anders dan vroeger – en hij zal vol intelligente oplossingen zitten – van logistiek tot landbouw. Digitalisering en artificiële intelligentie zullen deel gaan uitmaken van ons dagelijkse leven. Lees meer over Groene Groei en de kansen die hij biedt.

Interview

Commentaar op de actuele situatie

Allianz Smart Energy sloot juni af met een rendement van -7,6% (in EUR, vóór aftrek van kosten), terwijl de MSCI AC World Index over dezelfde periode -6,2% noteerde. De grootste bijdragen aan het rendement waren hoofdzakelijk afkomstig uit China. CATL,...

Allianz Smart Energy sloot juni af met een rendement van -7,6% (in EUR, vóór aftrek van kosten), terwijl de MSCI AC World Index over dezelfde periode -6,2% noteerde. De grootste bijdragen aan het rendement waren hoofdzakelijk afkomstig uit China. CATL, 's werelds grootste fabrikant van lithium-accu's, noteerde een sterk herstel dankzij de versoepeling van de coronabeperkingen en de gezonde vraag naar elektrische auto's in China. Ganfeng Lithium profiteerde ook van de vraag naar elektrische auto's in China en de teruggekeerde voorkeur van de markt voor NCM-accu's, waarvan het lithiumhydroxide van Ganfeng de belangrijkste grondstof is. Bij de hernieuwbare energieën presteerde Longi Green Energy sterk doordat markt voor zonne-energie aantrok en het nieuwe product van Longi nog meer aandacht trok. De grootste negatieve bijdrage aan het relatieve rendement ten opzichte van de brede wereldwijde aandelenmarkt was afkomstig van Umicore: de markt was namelijk teleurgesteld door de nieuwe financiële doelstellingen en de noodzakelijke kapitaaluitgaven die het bedrijf op zijn Capital Market Day aankondigde. Het aandeel Renesas Electronics beleefde een koerscorrectie te midden van een algemene daling van de wereldwijde halfgeleideraandelen door zorgen om de neergaande cyclus van de industrie. De koers van het aandeel van Albemarle daalde eveneens doordat de markt geloofde dat de wereldwijde lithiumprijs een hoogtepunt bereikt heeft.

Meer tonen Minder tonen

De samenstelling van de portefeuille geeft u een meer gedetailleerd overzicht van de verdeling van Allianz GI Better World Dynamic over de verschillende activaklassen: aandelenfondsen, obligatiefondsen en andere en geeft u informatie over de afzonderlijke fondsen waarin belegd wordt.

Impact doelen

Op 31/07/2022

Impact doelen

Op 31/07/2022

Swipe to view more

Verdeling in beleggingsthema's en SDG's

Op 31/07/2022

Beleggingsthema's
Aandeel van het Fonds (in %)
Schone lucht / Energietransitie
100,00%

AZ Allianz GI Smart Energy concentreert zich op het thema Schone Lucht / Energietransitie en belegt in bedrijven die de energietransitie mogelijk maken of er voordeel uit halen. Onder energietransitie wordt de verschuiving van fossiele brandstoffen naar een koolstofarme economie verstaan. De energietransitie is een traject om de wereldwijde energiesector tegen 2050 van fossiel naar koolstofneutraal te laten evolueren. Centraal daarin staat de noodzaak om de CO2-uitstoot van de energieproductie te verminderen om de klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken.

Crops

Energieopwekking

De energiesector is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van alle broeikasgassen ter de wereld. Beleggen in energieopwekking met een lage broeikasgasvoetafdruk is dan ook van cruciaal belang om te helpen de opwarming van de aarde te beperken. Om de uitstoot te beperken, is een verschuiving naar hernieuwbare energie cruciaal. Er zijn heel wat beleggingskansen in hernieuwbare oplossingen, zoals de verschillende fasen in de productie van zonnepanelen (silicium, wafers, modules, enz.) of windturbinefabrikanten. Wij zien bovendien een veelbelovende transformatie bij de gevestigde nutsbedrijven, die flink investeren in groene stroomopwekking en hun oude, op fossiele brandstoffen gebaseerde productie afbouwen.

Crops

Energieopslag

Systemen om energie op te slaan, in accu's of systemen op basis van waterstof, vormen de technologische basis voor de energietransitie. Of energieopslag nu wordt gebruikt voor elektrische auto's of om elektriciteit te leveren wanneer hernieuwbare energiebronnen (tijdelijk) minder opleveren dan nodig is: wij zien enorme mogelijkheden voor verdere ontwikkeling – van technologische vooruitgang dankzij nieuwe chemische verbindingen tot schaalvoordelen wanneer de productievolumes toenemen.

Crops

Energieverbruik

Door de energietransitie zullen ook de wereldwijde consumptiepatronen veranderen. Daarbij zijn duurzaamheid en efficiëntie de sleutelwoorden – denk bijvoorbeeld aan gebouwen die zo ontworpen zijn dat ze zeer weinig energie verbruiken. In de industrie zullen ook energie-intensieve processen zoals de cement- of staalproductie in de toekomst koolstofarmer moeten worden en gebruik moeten maken van alternatieve brandstoffen, CO2-afvang of waterstof. De ingrijpendste verandering in ons dagelijkse leven zal echter de verschuiving zijn van auto's met verbrandingsmotor naar auto's op elektriciteit of waterstof. De energietransitie zal in vele sectoren fundamentele veranderingen teweegbrengen en biedt dan ook tal van beleggingskansen.

Top Holdings

Op 31/07/2022

SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
4,66%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
4,53%
SSE PLC
4,36%
EDP RENOVAVEIS SA
4,04%
NEXTERA ENERGY INC
3,63%
UMICORE
3,51%
ON SEMICONDUCTOR
3,48%
ALBEMARLE CORP
3,38%
ORSTED A/S
3,03%
RENESAS ELECTRONICS CORP
2,91%

Hulp nodig?

Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!