AZ Allianz GI Smart Energy

  • Aandelenfonds voor de energiesector

Groene groei

De wereld van vandaag staat in het teken van aanhoudende bevolkingsgroei, digitalisering, de zoektocht naar rendement en – last but not least – de toenemende schaarste van de factor "milieu", met de klimaatverandering en de vernietiging van ecosystemen als prominentste voorbeelden. Wereldwijd worden er steeds daadkrachtiger stappen naar duurzame economische groei gezet, wat deze ontwikkelingen alleen maar versterkt. Groene groei betekent echter wat anders dan vroeger – en hij zal vol intelligente oplossingen zitten – van logistiek tot landbouw. Digitalisering en artificiële intelligentie zullen deel gaan uitmaken van ons dagelijkse leven. Lees meer over Groene Groei en de kansen die hij biedt.

Interview

Commentaar op de actuele situatie

Allianz Smart Energy noteerde in april 2024 een rendement van -1,5%* (in EUR, vóór aftrek van kosten), terwijl de referentie-index, de MSCI AC World, -2,3% rendeerde. De overtuiging dat er enorme investeringen in energieopwekking en -distributie nodig...

Allianz Smart Energy noteerde in april 2024 een rendement van -1,5%* (in EUR, vóór aftrek van kosten), terwijl de referentie-index, de MSCI AC World, -2,3% rendeerde. De overtuiging dat er enorme investeringen in energieopwekking en -distributie nodig zijn als we AI wereldwijd willen gaan gebruiken, speelde in het voordeel van aandelen uit de sectoren industrie, nutsbedrijven en materialen die kunnen bijdragen aan de opwekking van groene energie voor deze nieuwe technologie. Zowel de sectorallocatie als de aandelenselectie leverde een stevige bijdrage aan het algehele rendement van de strategie. De recente fusie- en overnameactiviteit in de materialensector (het bod van BHP op Anglo American) toont aan dat ook de stijgende vraag naar kritieke materialen om de energietransitie waar te maken, een fundamentele trend is. Onder impuls van die twee trends waren materialen en nutsbedrijven de best presterende sectoren. De grootste individuele bijdragen aan het totaalrendement kwamen van Antofagasta en Aurubis – het bod op Anglo American gaf ook andere koperproducenten een duw in de rug. Koper, waar sowieso een gebrek aan is, wordt gezien als doorslaggevend voor de elektriciteitsinfrastructuur, en door AI zou de vraag binnenkort nog met enkele procentpunten kunnen stijgen. Het Chinese nutsbedrijf Enn Energy, dat in maart zwakkere resultaten had gepubliceerd, herstelde in april. Nesté Oil, een producent van hernieuwbare brandstoffen, drukte het resultaat doordat de kwartaalresultaten van het bedrijf onder de verwachtingen van analisten bleven. Dat we niet belegd waren in Alphabet, was eveneens in ons nadeel.

Meer tonen Minder tonen

De samenstelling van de portefeuille geeft u een meer gedetailleerd overzicht van de verdeling van het fonds en en informatie over de beoogde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

AZ Allianz GI Smart Energy concentreert zich op het thema Schone Lucht / Energietransitie en belegt in bedrijven die de energietransitie mogelijk maken of er voordeel uit halen. Onder energietransitie wordt de verschuiving van fossiele brandstoffen naar een koolstofarme economie verstaan. De energietransitie is een traject om de wereldwijde energiesector tegen 2050 van fossiel naar koolstofneutraal te laten evolueren. Centraal daarin staat de noodzaak om de CO2-uitstoot van de energieproductie te verminderen om de klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken.

Crops

Energieopwekking

De energiesector is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van alle broeikasgassen ter de wereld. Beleggen in energieopwekking met een lage broeikasgasvoetafdruk is dan ook van cruciaal belang om te helpen de opwarming van de aarde te beperken. Om de uitstoot te beperken, is een verschuiving naar hernieuwbare energie cruciaal. Er zijn heel wat beleggingskansen in hernieuwbare oplossingen, zoals de verschillende fasen in de productie van zonnepanelen (silicium, wafers, modules, enz.) of windturbinefabrikanten. Wij zien bovendien een veelbelovende transformatie bij de gevestigde nutsbedrijven, die flink investeren in groene stroomopwekking en hun oude, op fossiele brandstoffen gebaseerde productie afbouwen.

Crops

Energieopslag

Systemen om energie op te slaan, in accu's of systemen op basis van waterstof, vormen de technologische basis voor de energietransitie. Of energieopslag nu wordt gebruikt voor elektrische auto's of om elektriciteit te leveren wanneer hernieuwbare energiebronnen (tijdelijk) minder opleveren dan nodig is: wij zien enorme mogelijkheden voor verdere ontwikkeling – van technologische vooruitgang dankzij nieuwe chemische verbindingen tot schaalvoordelen wanneer de productievolumes toenemen.

Crops

Energieverbruik

Door de energietransitie zullen ook de wereldwijde consumptiepatronen veranderen. Daarbij zijn duurzaamheid en efficiëntie de sleutelwoorden – denk bijvoorbeeld aan gebouwen die zo ontworpen zijn dat ze zeer weinig energie verbruiken. In de industrie zullen ook energie-intensieve processen zoals de cement- of staalproductie in de toekomst koolstofarmer moeten worden en gebruik moeten maken van alternatieve brandstoffen, CO2-afvang of waterstof. De ingrijpendste verandering in ons dagelijkse leven zal echter de verschuiving zijn van auto's met verbrandingsmotor naar auto's op elektriciteit of waterstof. De energietransitie zal in vele sectoren fundamentele veranderingen teweegbrengen en biedt dan ook tal van beleggingskansen.

Top Holdings

Op 31/05/2024

ITRON INC
3,88%
FIRST SOLAR INC
3,74%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
3,63%
AIR LIQUIDE SA
3,55%
RENESAS ELECTRONICS CORP
3,24%
NEXTERA ENERGY INC
2,95%
GS YUASA CORP
2,86%
ROCKWOOL A/S-B SHS
2,85%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
2,82%
AMPHENOL CORP-CL A
2,66%

Hulp nodig?

Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!