AZ Allianz GI Clean Planet

  • Fonds voor internationale aandelen uit het thema "schone planeet"

Groene groei

De wereld van vandaag staat in het teken van aanhoudende bevolkingsgroei, digitalisering, de zoektocht naar rendement en – last but not least – de toenemende schaarste van de factor "milieu", met de klimaatverandering en de vernietiging van ecosystemen als prominentste voorbeelden. Wereldwijd worden er steeds daadkrachtiger stappen naar duurzame economische groei gezet, wat deze ontwikkelingen alleen maar versterkt. Groene groei betekent echter wat anders dan vroeger – en hij zal vol intelligente oplossingen zitten – van logistiek tot landbouw. Digitalisering en artificiële intelligentie zullen deel gaan uitmaken van ons dagelijkse leven. Lees meer over Groene Groei en de kansen die hij biedt.

Interview

Commentaar op de actuele situatie

Allianz Clean Planet heeft in juni een rendement van -4,0% (in EUR, vóór aftrek van kosten) behaald, terwijl de benchmark, de MSCI AC World-index, met 3,6% steeg. Juni was duidelijk een teleurstellende maand voor onze strategie. Doordat de meest recente...

Allianz Clean Planet heeft in juni een rendement van -4,0% (in EUR, vóór aftrek van kosten) behaald, terwijl de benchmark, de MSCI AC World-index, met 3,6% steeg. Juni was duidelijk een teleurstellende maand voor onze strategie. Doordat de meest recente stand van de ISM-index lager was dan verwacht en een aantal industriële producenten en distributeurs uit sectoren met een korte cyclus een winstwaarschuwing afgaven, ontstond er twijfel over het cyclische herstel in de VS. De grootste positieve bijdrage aan ons rendement kwam van het Canadese ingenieurs- en adviesbureau Stantec, dat zich herstelde na een correctie in de voorgaande maand. Een andere positieve bijdrage was afkomstig van Ecolab, dat dankzij consistente operationele prestaties stand kon houden in een verzwakte marktomgeving. Tot slot had ook Micron een positief effect op het rendement van juni, omdat het bedrijf profiteert van de exponentiële groei van AI-computing, waarvoor steeds meer geheugenchips met een hoge bandbreedte nodig zijn. De grootste negatieve bijdrage aan ons rendement was opnieuw toe te schrijven aan Nvidia, dat zeer sterk blijft presteren, maar grotendeels buiten het bereik van de strategie valt. De op een na grootste negatieve bijdrage aan het rendement kwam van de Amerikaanse zonnepanelenproducent First Solar, die in mei uitstekend had gepresteerd, maar daarna terugviel vanwege bezorgdheid over een conjuncturele vertraging en de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen. Het op twee na grootste pijnpunt was Apple, dat blijft profiteren van het enthousiasme rond de mogelijke introductie van hun eerste AI-gestuurde smartphone, maar buiten het belegbare universum van ons product valt.

Meer tonen Minder tonen

De samenstelling van de portefeuille geeft u een meer gedetailleerd overzicht van de verdeling van het fonds en en informatie over de beoogde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

AZ Allianz GI Clean Planet belegt in bedrijven die helpen het milieu en mensen te beschermen met oplossingen die de duurzaamheid van de economie én de welvaart van de bevolking ten goede komen. De strategie is afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (de Sustainable Development Goals of SDG's) gerelateerd aan milieu en maatschappij, en streeft ernaar aandeelhouder te zijn van bedrijven die bijdragen aan de verwezenlijking daarvan.

Het fonds richt zijn pijlen op bedrijven die met hun producten en diensten een schonere en duurzamere planeet mogelijk maken door korte- en langetermijnuitdagingen aan te pakken rondom de domeinen Schoon Land, Schone Lucht en Schoon Water. Allianz Clean Planet in kaart welke bedrijven met hun producten of diensten bijdragen een circulaire economie, groene ecosystemen, klimaatadaptatie en de transitie naar schone energie, en efficiënte toegang tot schoon water.

Crops

Schoon Land / Circulaire Economie

Beleggen in schoon land richt zich op afvalbeheer, afvalpreventie en afvalbeperking – die domeinen zijn cruciaal voor het opbouwen van een circulaire economie en duurzame gemeenschappen.

Meer dan ooit moeten we dringend werk maken van een circulaire economie.

Om slimme steden en duurzame gemeenschappen te bouwen, zullen we de ontginning van schaarse grondstoffen moeten beperken, het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en bronnen moeten stimuleren en afval zoveel mogelijk te reduceren door slim te ontwerpen. Een toenemend bewustzijn in combinatie met negatieve beeldvorming over plasticafval heeft bijvoorbeeld geleid tot nieuwe regelgeving en toezeggingen van bedrijven, en ook voor beleggers aantrekkelijke kansen doen ontstaan. Die kansen zijn onder meer te vinden in recyclage, duurzame verpakkingen, milieutechnologieën, duurzame landbouw, efficiënte gebouwen en groene infrastructuur.

Crops

Schone Lucht / Energietransitie

Energietransitie is momenteel misschien wel het urgentste thema ter wereld, waar dringend werk van moet worden gemaakt om de CO2-uitstoot te verminderen en de opwarming van de aarde zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Klimaatverandering is niet louter een probleem voor het milieu, maar brengt ook torenhoge maatschappelijke kosten met zich mee. Extreem weer blijft vandaag wereldwijd het voornaamste risico, dat door de klimaatverandering exponentieel toeneemt.

De energietransitie en het terugdringen van vervuiling bieden beleggingskansen in energieproductie en hernieuwbare energie-oplossingen zoals zonne- en windenergie, oplossingen aan verbruikszijde zoals elektrische voertuigen en automatisering in de industrie, en oplossingen voor energieopslag zoals lithium-ion-accu's en waterstoftechnologie.

Crops

Schoon Water

Er is tegenwoordig dringend nood aan investeringen in mondiale waterinfrastructuur. Dit biedt kansen om te beleggen in de reparatie en vervanging van infrastructuur in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden, en in de ontwikkeling van alternatieve oplossingen voor waterbesparing, -zuivering en -bevoorrading. Om de waterreserves te beschermen en in stand te houden, zijn doorheen de hele waardeketen oplossingen voor kwaliteitsbewaking en waterzuivering nodig. Bovendien is er dringend behoefte aan kwaliteitsanalysesystemen en zuiveringstechnologie om de waterkwaliteit te verbeteren en hergebruik van water mogelijk te maken.

Top Holdings

Op 30/06/2024

XYLEM INC
3,36%
TETRA TECH INC
3,05%
WASTE MANAGEMENT INC
3,02%
ECOLAB INC
2,92%
STANTEC INC
2,82%
NEXTERA ENERGY INC
2,76%
TRANE TECHNOLOGIES PLC
2,75%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
2,75%
BALL CORP
2,48%
FIRST SOLAR INC
2,45%

Hulp nodig?

Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!