AZ Allianz GI Clean Planet

  • Fonds voor internationale aandelen uit het thema "schone planeet"

Groene groei

De wereld van vandaag staat in het teken van aanhoudende bevolkingsgroei, digitalisering, de zoektocht naar rendement en – last but not least – de toenemende schaarste van de factor "milieu", met de klimaatverandering en de vernietiging van ecosystemen als prominentste voorbeelden. Wereldwijd worden er steeds daadkrachtiger stappen naar duurzame economische groei gezet, wat deze ontwikkelingen alleen maar versterkt. Groene groei betekent echter wat anders dan vroeger – en hij zal vol intelligente oplossingen zitten – van logistiek tot landbouw. Digitalisering en artificiële intelligentie zullen deel gaan uitmaken van ons dagelijkse leven. Lees meer over Groene Groei en de kansen die hij biedt.

Interview

Commentaar op de actuele situatie

Allianz Clean Planet sloot juni af met een rendement van -8,0% (in EUR, vóór aftrek van kosten), terwijl de MSCI AC World Index over dezelfde periode -6,2% noteerde. Op het niveau van de thema's blijkt dat de energietransitie en circulaire economie het...

Allianz Clean Planet sloot juni af met een rendement van -8,0% (in EUR, vóór aftrek van kosten), terwijl de MSCI AC World Index over dezelfde periode -6,2% noteerde. Op het niveau van de thema's blijkt dat de energietransitie en circulaire economie het zwaarst wogen op het rendement over het afgelopen kwartaal en over de maand juni. Umicore (recycling), Befesa (recycling) en Albemarle (accu's) deden in juni het meeste afbreuk aan het rendement, wat gedeeltelijk werd goedgemaakt door de positieve bijdragen van Contemporary Amperex (accu's), Xinjiang Goldwind (windenergie) en Enphase (zonne-energie). Over het hele kwartaal bezien, boette het fondsrendement het meest in door Tesla (elektrische voertuigen), Befesa (recycling) en Plug Power (waterstof), wat gedeeltelijk werd goedgemaakt door de positieve bijdragen van Xinjiang Goldwind (windenergie), BYD Co. (elektrische voertuigen) en Contemporary Amperex (accu's). De afgelopen verslagperiode incasseerde Umicore een forse koersdaling nadat het bedrijf zijn nieuwe financiële doelstellingen naar buiten bracht, met een prognose van zo'n EUR 5 miljard aan kapitaaluitgaven, hoofdzakelijk gefinancierd met schuldpapier, waardoor de netto-schuldenlast van het bedrijf gaat toenemen. De aandelen van Xinjiang Goldwind boekten in deze periode winst dankzij hun sterke groeivooruitzichten. De dienstverlening rondom windenergie door het bedrijf zullen naar verwachting tussen 2022 en eind 2025 aanzienlijk groeien. Hoewel de inflatie, de stijgende rente, het monetair beleid, het Russisch-Oekraïense conflict en andere geopolitieke factoren nog altijd een bedreiging voor de wereldwijde aandelen vormen, geloven we nog altijd stellig in het thema en de subthema's die aan de basis van deze strategie liggen, en we blijven zoeken naar hoogwaardige bedrijven met een bedrijfsmodel dat circulair, conjunctuurgevoelig en qua regelgeving de wind in de rug heeft.

Meer tonen Minder tonen

De samenstelling van de portefeuille geeft u een meer gedetailleerd overzicht van de verdeling van Allianz GI Better World Dynamic over de verschillende activaklassen: aandelenfondsen, obligatiefondsen en andere en geeft u informatie over de afzonderlijke fondsen waarin belegd wordt.

Activaklassen

Op 31/07/2022

Impact doelen

Op 31/07/2022

Swipe to view more

Verdeling in beleggingsthema's en SDG's

Op 31/07/2022

Beleggingsthema's
Aandeel van het Fonds (in %)
Duurzame gezondheidsevolutie
6,33%
Schone lucht / Energietransitie
44,49%
Voedselzekerheid
3,95%
Schoon land / Circulaire economie
25,12%
Schoon Water
20,11%

AZ Allianz GI Clean Planet belegt in bedrijven die helpen het milieu en mensen te beschermen met oplossingen die de duurzaamheid van de economie én de welvaart van de bevolking ten goede komen. De strategie is afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (de Sustainable Development Goals of SDG's) gerelateerd aan milieu en maatschappij, en streeft ernaar aandeelhouder te zijn van bedrijven die bijdragen aan de verwezenlijking daarvan.

Het fonds richt zijn pijlen op bedrijven die met hun producten en diensten een schonere en duurzamere planeet mogelijk maken door korte- en langetermijnuitdagingen aan te pakken rondom de domeinen Schoon Land, Schone Lucht en Schoon Water. Allianz Clean Planet in kaart welke bedrijven met hun producten of diensten bijdragen een circulaire economie, groene ecosystemen, klimaatadaptatie en de transitie naar schone energie, en efficiënte toegang tot schoon water.

Crops

Schoon Land / Circulaire Economie

Beleggen in schoon land richt zich op afvalbeheer, afvalpreventie en afvalbeperking – die domeinen zijn cruciaal voor het opbouwen van een circulaire economie en duurzame gemeenschappen.

Meer dan ooit moeten we dringend werk maken van een circulaire economie.

Om slimme steden en duurzame gemeenschappen te bouwen, zullen we de ontginning van schaarse grondstoffen moeten beperken, het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en bronnen moeten stimuleren en afval zoveel mogelijk te reduceren door slim te ontwerpen. Een toenemend bewustzijn in combinatie met negatieve beeldvorming over plasticafval heeft bijvoorbeeld geleid tot nieuwe regelgeving en toezeggingen van bedrijven, en ook voor beleggers aantrekkelijke kansen doen ontstaan. Die kansen zijn onder meer te vinden in recyclage, duurzame verpakkingen, milieutechnologieën, duurzame landbouw, efficiënte gebouwen en groene infrastructuur.

Crops

Schone Lucht / Energietransitie

Energietransitie is momenteel misschien wel het urgentste thema ter wereld, waar dringend werk van moet worden gemaakt om de CO2-uitstoot te verminderen en de opwarming van de aarde zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Klimaatverandering is niet louter een probleem voor het milieu, maar brengt ook torenhoge maatschappelijke kosten met zich mee. Extreem weer blijft vandaag wereldwijd het voornaamste risico, dat door de klimaatverandering exponentieel toeneemt.

De energietransitie en het terugdringen van vervuiling bieden beleggingskansen in energieproductie en hernieuwbare energie-oplossingen zoals zonne- en windenergie, oplossingen aan verbruikszijde zoals elektrische voertuigen en automatisering in de industrie, en oplossingen voor energieopslag zoals lithium-ion-accu's en waterstoftechnologie.

Crops

Schoon Water

Er is tegenwoordig dringend nood aan investeringen in mondiale waterinfrastructuur. Dit biedt kansen om te beleggen in de reparatie en vervanging van infrastructuur in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden, en in de ontwikkeling van alternatieve oplossingen voor waterbesparing, -zuivering en -bevoorrading. Om de waterreserves te beschermen en in stand te houden, zijn doorheen de hele waardeketen oplossingen voor kwaliteitsbewaking en waterzuivering nodig. Bovendien is er dringend behoefte aan kwaliteitsanalysesystemen en zuiveringstechnologie om de waterkwaliteit te verbeteren en hergebruik van water mogelijk te maken.

Top Holdings

Op 31/07/2022

WASTE MANAGEMENT INC
3,61%
TESLA INC
3,38%
ENPHASE ENERGY INC
3,26%
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
3,07%
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN
2,86%
DEERE & CO
2,81%
ALBEMARLE CORP
2,67%
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO
2,66%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
2,61%
UMICORE
2,40%

Hulp nodig?

Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!