AZ Allianz GI Clean Planet

  • Fonds voor internationale aandelen uit het thema "schone planeet"

Groene groei

De wereld van vandaag staat in het teken van aanhoudende bevolkingsgroei, digitalisering, de zoektocht naar rendement en – last but not least – de toenemende schaarste van de factor "milieu", met de klimaatverandering en de vernietiging van ecosystemen als prominentste voorbeelden. Wereldwijd worden er steeds daadkrachtiger stappen naar duurzame economische groei gezet, wat deze ontwikkelingen alleen maar versterkt. Groene groei betekent echter wat anders dan vroeger – en hij zal vol intelligente oplossingen zitten – van logistiek tot landbouw. Digitalisering en artificiële intelligentie zullen deel gaan uitmaken van ons dagelijkse leven. Lees meer over Groene Groei en de kansen die hij biedt.

Interview

Commentaar op de actuele situatie

Allianz Clean Planet noteerde in april een rendement van -1,1%* (in EUR, vóór aftrek van kosten) en deed het daarmee beter dan de MSCI AC World-index, die -2,3% rendeerde. Eerder ging men er op de obligatiemarkten van uit dat de rente dit jaar meerdere...

Allianz Clean Planet noteerde in april een rendement van -1,1%* (in EUR, vóór aftrek van kosten) en deed het daarmee beter dan de MSCI AC World-index, die -2,3% rendeerde. Eerder ging men er op de obligatiemarkten van uit dat de rente dit jaar meerdere keren verlaagd zou gaan worden, maar na verkrappingsgezinde uitlatingen van centrale banken en gezien de gezonde economische cijfers werden deze verwachtingen flink getemperd. Dat bracht ook een correctie op de aandelenmarkten teweeg. In de tweede helft van de maand begon die trend te keren doordat de sterke economische cijfers bleven komen en het resultatenseizoen over het eerste kwartaal goed van uit de startblokken was gekomen. Aan de factoren die de markt het sterkst beïnvloeden, veranderde weinig: het verwachte beleid van de centrale banken, de verkiezingen in de VS, het herstel in China en de geopolitieke spanningen in de wereld. Het individuele aandeel dat in onze portefeuille de grootste bijdrage leverde, was Antofagasta, dat opnieuw profiteerde van de oplevende koperprijs. Alfa Laval zorgde dankzij een – tegen de marktverwachtingen in – uitstekende orderinstroom eveneens voor winst. Op de derde plaats van de positieve bijdragen aan het rendement staat Trane Technologies. De Amerikaanse leverancier van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen krijgt nog steeds steun van de sterke vraag in het commerciële segment in de VS. Alphabet woog juist het meest op het resultaat. Het concern publiceerde ijzersterke resultaten in nagenoeg al zijn divisies, maar wij hebben het aandeel niet in portefeuille aangezien het buiten het beleggingsuniversum voor het fonds valt. Array Technologies kampte opnieuw met vertragingen in de ontwikkeling van zonne-energieprojecten en was daardoor eveneens nadelig voor het fondsrendement. Tot slot leverde ook Tomra Systems een negatieve bijdrage. Dat het opnieuw teleurstellende cijfers naar buiten bracht, deed twijfels ontstaan over het herstel van twee kleinere divisies.

Meer tonen Minder tonen

De samenstelling van de portefeuille geeft u een meer gedetailleerd overzicht van de verdeling van het fonds en en informatie over de beoogde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

AZ Allianz GI Clean Planet belegt in bedrijven die helpen het milieu en mensen te beschermen met oplossingen die de duurzaamheid van de economie én de welvaart van de bevolking ten goede komen. De strategie is afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (de Sustainable Development Goals of SDG's) gerelateerd aan milieu en maatschappij, en streeft ernaar aandeelhouder te zijn van bedrijven die bijdragen aan de verwezenlijking daarvan.

Het fonds richt zijn pijlen op bedrijven die met hun producten en diensten een schonere en duurzamere planeet mogelijk maken door korte- en langetermijnuitdagingen aan te pakken rondom de domeinen Schoon Land, Schone Lucht en Schoon Water. Allianz Clean Planet in kaart welke bedrijven met hun producten of diensten bijdragen een circulaire economie, groene ecosystemen, klimaatadaptatie en de transitie naar schone energie, en efficiënte toegang tot schoon water.

Crops

Schoon Land / Circulaire Economie

Beleggen in schoon land richt zich op afvalbeheer, afvalpreventie en afvalbeperking – die domeinen zijn cruciaal voor het opbouwen van een circulaire economie en duurzame gemeenschappen.

Meer dan ooit moeten we dringend werk maken van een circulaire economie.

Om slimme steden en duurzame gemeenschappen te bouwen, zullen we de ontginning van schaarse grondstoffen moeten beperken, het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en bronnen moeten stimuleren en afval zoveel mogelijk te reduceren door slim te ontwerpen. Een toenemend bewustzijn in combinatie met negatieve beeldvorming over plasticafval heeft bijvoorbeeld geleid tot nieuwe regelgeving en toezeggingen van bedrijven, en ook voor beleggers aantrekkelijke kansen doen ontstaan. Die kansen zijn onder meer te vinden in recyclage, duurzame verpakkingen, milieutechnologieën, duurzame landbouw, efficiënte gebouwen en groene infrastructuur.

Crops

Schone Lucht / Energietransitie

Energietransitie is momenteel misschien wel het urgentste thema ter wereld, waar dringend werk van moet worden gemaakt om de CO2-uitstoot te verminderen en de opwarming van de aarde zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Klimaatverandering is niet louter een probleem voor het milieu, maar brengt ook torenhoge maatschappelijke kosten met zich mee. Extreem weer blijft vandaag wereldwijd het voornaamste risico, dat door de klimaatverandering exponentieel toeneemt.

De energietransitie en het terugdringen van vervuiling bieden beleggingskansen in energieproductie en hernieuwbare energie-oplossingen zoals zonne- en windenergie, oplossingen aan verbruikszijde zoals elektrische voertuigen en automatisering in de industrie, en oplossingen voor energieopslag zoals lithium-ion-accu's en waterstoftechnologie.

Crops

Schoon Water

Er is tegenwoordig dringend nood aan investeringen in mondiale waterinfrastructuur. Dit biedt kansen om te beleggen in de reparatie en vervanging van infrastructuur in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden, en in de ontwikkeling van alternatieve oplossingen voor waterbesparing, -zuivering en -bevoorrading. Om de waterreserves te beschermen en in stand te houden, zijn doorheen de hele waardeketen oplossingen voor kwaliteitsbewaking en waterzuivering nodig. Bovendien is er dringend behoefte aan kwaliteitsanalysesystemen en zuiveringstechnologie om de waterkwaliteit te verbeteren en hergebruik van water mogelijk te maken.

Top Holdings

Op 30/04/2024

XYLEM INC
3,72%
WASTE MANAGEMENT INC
3,02%
TRANE TECHNOLOGIES PLC
3,02%
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN
3,01%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
2,88%
BALL CORP
2,87%
TETRA TECH INC
2,75%
STANTEC INC
2,72%
ECOLAB INC
2,70%
AIR LIQUIDE SA
2,67%

Hulp nodig?

Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!