AZ Allianz GI Smart Energy

  • Aandelenfonds voor de energiesector

Groene groei

De wereld van vandaag staat in het teken van aanhoudende bevolkingsgroei, digitalisering, de zoektocht naar rendement en – last but not least – de toenemende schaarste van de factor "milieu", met de klimaatverandering en de vernietiging van ecosystemen als prominentste voorbeelden. Wereldwijd worden er steeds daadkrachtiger stappen naar duurzame economische groei gezet, wat deze ontwikkelingen alleen maar versterkt. Groene groei betekent echter wat anders dan vroeger – en hij zal vol intelligente oplossingen zitten – van logistiek tot landbouw. Digitalisering en artificiële intelligentie zullen deel gaan uitmaken van ons dagelijkse leven. Lees meer over Groene Groei en de kansen die hij biedt.

Interview

Commentaar op de actuele situatie

Allianz Smart Energy noteerde in oktober 2023 een rendement van -10,7%* (in EUR, vóór aftrek van kosten), terwijl de MSCI AC World-index -2,9% rendeerde. Aandelen gerelateerd aan de energietransitie bleven in oktober 2023 opnieuw achter bij de bredere...

Allianz Smart Energy noteerde in oktober 2023 een rendement van -10,7%* (in EUR, vóór aftrek van kosten), terwijl de MSCI AC World-index -2,9% rendeerde. Aandelen gerelateerd aan de energietransitie bleven in oktober 2023 opnieuw achter bij de bredere markt: dit segment leed namelijk onder de verder gestegen rente en slecht nieuws van een aantal spelers uit de hernieuwbare-energiesector. In de portefeuille van Allianz Smart Energy ging Verbund aan kop. Dit Oostenrijkse waterkrachtbedrijf presteerde sterker dan de brede index dankzij een gunstiger waterpeil en hogere stroomprijzen in Europa. Daarnaast presteerde nutsbedrijf RWE bovengemiddeld doordat het bedrijf de geruchten over problemen bij offshore-windparken in de VS de kop indrukte. Ook Air Liquide, gespecialiseerd in industriële gassen, kwam met overtuigende resultaten en presteerde sterker dan de bredere markt. Bij de slechtste presteerders ging treinspecialist Alstom aan kop, dat waarschuwde voor een zwakke kapitaalomzetting doordat de overname van sectorgenoot Bombardier niet goed was afgehandeld. Ook de malaise in de zonne-energiesector hield aan. Enphase, fabrikant van omvormers voor zonnecellen, waarschuwde voor de afgezwakte vraag en de felle concurrentie. Ten slotte kreeg de populariteit van lithiumgigant Albermarle op Wall Street een flinke knauw vanwege de gedaalde lithiumprijs.

Meer tonen Minder tonen

De samenstelling van de portefeuille geeft u een meer gedetailleerd overzicht van de verdeling van het fonds en en informatie over de beoogde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Impact doelen

Op 31/10/2023

Impact doelen niveau 2

Op 31/10/2023

Swipe to view more

Verdeling in beleggingsthema's en SDG's

Op 31/10/2023

Beleggingsthema's
Aandeel van het Fonds (in %)
Schone lucht / Energietransitie
100,00%

AZ Allianz GI Smart Energy concentreert zich op het thema Schone Lucht / Energietransitie en belegt in bedrijven die de energietransitie mogelijk maken of er voordeel uit halen. Onder energietransitie wordt de verschuiving van fossiele brandstoffen naar een koolstofarme economie verstaan. De energietransitie is een traject om de wereldwijde energiesector tegen 2050 van fossiel naar koolstofneutraal te laten evolueren. Centraal daarin staat de noodzaak om de CO2-uitstoot van de energieproductie te verminderen om de klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken.

Crops

Energieopwekking

De energiesector is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van alle broeikasgassen ter de wereld. Beleggen in energieopwekking met een lage broeikasgasvoetafdruk is dan ook van cruciaal belang om te helpen de opwarming van de aarde te beperken. Om de uitstoot te beperken, is een verschuiving naar hernieuwbare energie cruciaal. Er zijn heel wat beleggingskansen in hernieuwbare oplossingen, zoals de verschillende fasen in de productie van zonnepanelen (silicium, wafers, modules, enz.) of windturbinefabrikanten. Wij zien bovendien een veelbelovende transformatie bij de gevestigde nutsbedrijven, die flink investeren in groene stroomopwekking en hun oude, op fossiele brandstoffen gebaseerde productie afbouwen.

Crops

Energieopslag

Systemen om energie op te slaan, in accu's of systemen op basis van waterstof, vormen de technologische basis voor de energietransitie. Of energieopslag nu wordt gebruikt voor elektrische auto's of om elektriciteit te leveren wanneer hernieuwbare energiebronnen (tijdelijk) minder opleveren dan nodig is: wij zien enorme mogelijkheden voor verdere ontwikkeling – van technologische vooruitgang dankzij nieuwe chemische verbindingen tot schaalvoordelen wanneer de productievolumes toenemen.

Crops

Energieverbruik

Door de energietransitie zullen ook de wereldwijde consumptiepatronen veranderen. Daarbij zijn duurzaamheid en efficiëntie de sleutelwoorden – denk bijvoorbeeld aan gebouwen die zo ontworpen zijn dat ze zeer weinig energie verbruiken. In de industrie zullen ook energie-intensieve processen zoals de cement- of staalproductie in de toekomst koolstofarmer moeten worden en gebruik moeten maken van alternatieve brandstoffen, CO2-afvang of waterstof. De ingrijpendste verandering in ons dagelijkse leven zal echter de verschuiving zijn van auto's met verbrandingsmotor naar auto's op elektriciteit of waterstof. De energietransitie zal in vele sectoren fundamentele veranderingen teweegbrengen en biedt dan ook tal van beleggingskansen.

Top Holdings

Op 31/10/2023

AIR LIQUIDE SA
4,49%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
3,56%
ENEL SPA
3,24%
ORSTED A/S
3,23%
SSE PLC
3,20%
VERBUND AG
3,13%
NESTE OYJ
3,02%
ANTOFAGASTA PLC
2,94%
ALBEMARLE CORP
2,82%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
2,68%

Hulp nodig?

Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!