AZ Allianz GI Smart Energy

  • Aandelenfonds voor de energiesector

Groene groei

De wereld van vandaag staat in het teken van aanhoudende bevolkingsgroei, digitalisering, de zoektocht naar rendement en – last but not least – de toenemende schaarste van de factor "milieu", met de klimaatverandering en de vernietiging van ecosystemen als prominentste voorbeelden. Wereldwijd worden er steeds daadkrachtiger stappen naar duurzame economische groei gezet, wat deze ontwikkelingen alleen maar versterkt. Groene groei betekent echter wat anders dan vroeger – en hij zal vol intelligente oplossingen zitten – van logistiek tot landbouw. Digitalisering en artificiële intelligentie zullen deel gaan uitmaken van ons dagelijkse leven. Lees meer over Groene Groei en de kansen die hij biedt.

Interview

Commentaar op de actuele situatie

Allianz Smart Energy heeft in juni 2024 een rendement van -5,9% laten optekenen, terwijl de MSCI AC World-index er 3,6% op vooruitging (in EUR, vóór aftrek van kosten). In juni 2024 zijn de op energietransitie gerichte aandelen iets teruggevallen vanwege...

Allianz Smart Energy heeft in juni 2024 een rendement van -5,9% laten optekenen, terwijl de MSCI AC World-index er 3,6% op vooruitging (in EUR, vóór aftrek van kosten). In juni 2024 zijn de op energietransitie gerichte aandelen iets teruggevallen vanwege het teleurstellende momentum in de sectoren zonne-energie, windenergie en accu's. Doordat huidig Amerikaans president Biden de komende verkiezingen in de VS waarschijnlijk gaat verliezen, is er onduidelijkheid ontstaan over de inkomsten uit zonne-energie en elektrische voertuigen. Micron Technology hoorde bij de best presterende aandelen. De vooruitzichten van de Amerikaanse chipfabrikant zijn positief dankzij de toepassingsmogelijkheden van hun producten op AI-gebied. Ook elektriciteitsleverancier Amphenol deed het opnieuw goed dankzij AI-toepassingen en werd opwaarts bijgesteld door sell-side-analisten. Nutsbedrijf SSE profiteerde van dezelfde dynamiek. De koersprognose van het aandeel steeg doordat de verwachte vraag naar energie naar boven werd bijgesteld met het oog op de potentiële ontwikkeling van datacenters. First Solar deed het meeste afbreuk aan het relatieve rendement. Het aandeel van deze zonnecellenfabrikant had een recordhoogte bereikt, maar viel terug doordat de vooruitzichten voor de Inflation Reduction Act onzekerder zijn geworden nu Trump mogelijk weer president wordt. De toonaangevende producent van windturbines Vestas ondervond nadeel van een zorgwekkend rapport waarin vraagtekens worden geplaatst bij de toekomstige winstgevendheid van de dienstendivisie, waardoor de aandelenkoers daalde. Ten slotte kreeg lithiumproducent Albermarle ervan langs omdat de verkoopcijfers van accu's teleurstelden, vooral als gevolg van een terugval in de verkoop van elektrische voertuigen.

Meer tonen Minder tonen

De samenstelling van de portefeuille geeft u een meer gedetailleerd overzicht van de verdeling van het fonds en en informatie over de beoogde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

AZ Allianz GI Smart Energy concentreert zich op het thema Schone Lucht / Energietransitie en belegt in bedrijven die de energietransitie mogelijk maken of er voordeel uit halen. Onder energietransitie wordt de verschuiving van fossiele brandstoffen naar een koolstofarme economie verstaan. De energietransitie is een traject om de wereldwijde energiesector tegen 2050 van fossiel naar koolstofneutraal te laten evolueren. Centraal daarin staat de noodzaak om de CO2-uitstoot van de energieproductie te verminderen om de klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken.

Crops

Energieopwekking

De energiesector is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van alle broeikasgassen ter de wereld. Beleggen in energieopwekking met een lage broeikasgasvoetafdruk is dan ook van cruciaal belang om te helpen de opwarming van de aarde te beperken. Om de uitstoot te beperken, is een verschuiving naar hernieuwbare energie cruciaal. Er zijn heel wat beleggingskansen in hernieuwbare oplossingen, zoals de verschillende fasen in de productie van zonnepanelen (silicium, wafers, modules, enz.) of windturbinefabrikanten. Wij zien bovendien een veelbelovende transformatie bij de gevestigde nutsbedrijven, die flink investeren in groene stroomopwekking en hun oude, op fossiele brandstoffen gebaseerde productie afbouwen.

Crops

Energieopslag

Systemen om energie op te slaan, in accu's of systemen op basis van waterstof, vormen de technologische basis voor de energietransitie. Of energieopslag nu wordt gebruikt voor elektrische auto's of om elektriciteit te leveren wanneer hernieuwbare energiebronnen (tijdelijk) minder opleveren dan nodig is: wij zien enorme mogelijkheden voor verdere ontwikkeling – van technologische vooruitgang dankzij nieuwe chemische verbindingen tot schaalvoordelen wanneer de productievolumes toenemen.

Crops

Energieverbruik

Door de energietransitie zullen ook de wereldwijde consumptiepatronen veranderen. Daarbij zijn duurzaamheid en efficiëntie de sleutelwoorden – denk bijvoorbeeld aan gebouwen die zo ontworpen zijn dat ze zeer weinig energie verbruiken. In de industrie zullen ook energie-intensieve processen zoals de cement- of staalproductie in de toekomst koolstofarmer moeten worden en gebruik moeten maken van alternatieve brandstoffen, CO2-afvang of waterstof. De ingrijpendste verandering in ons dagelijkse leven zal echter de verschuiving zijn van auto's met verbrandingsmotor naar auto's op elektriciteit of waterstof. De energietransitie zal in vele sectoren fundamentele veranderingen teweegbrengen en biedt dan ook tal van beleggingskansen.

Top Holdings

Op 30/06/2024

AIR LIQUIDE SA
4,07%
FIRST SOLAR INC
3,56%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
3,54%
RENESAS ELECTRONICS CORP
3,42%
NEXTERA ENERGY INC
3,08%
ROCKWOOL A/S-B SHS
3,08%
AMPHENOL CORP-CL A
3,03%
GS YUASA CORP
2,81%
NEXANS SA
2,75%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
2,67%

Hulp nodig?

Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!