AZ Allianz GI Smart Energy

  • Aandelenfonds voor de energiesector

Groene groei

De wereld van vandaag staat in het teken van aanhoudende bevolkingsgroei, digitalisering, de zoektocht naar rendement en – last but not least – de toenemende schaarste van de factor "milieu", met de klimaatverandering en de vernietiging van ecosystemen als prominentste voorbeelden. Wereldwijd worden er steeds daadkrachtiger stappen naar duurzame economische groei gezet, wat deze ontwikkelingen alleen maar versterkt. Groene groei betekent echter wat anders dan vroeger – en hij zal vol intelligente oplossingen zitten – van logistiek tot landbouw. Digitalisering en artificiële intelligentie zullen deel gaan uitmaken van ons dagelijkse leven. Lees meer over Groene Groei en de kansen die hij biedt.

Interview

Commentaar op de actuele situatie

Allianz Smart Energy noteerde in januari 2024 een rendement van -5,1% (in EUR, vóór aftrek van kosten), terwijl de MSCI AC World Index 2,3% rendeerde. De eindejaarsrally onder aandelen gerelateerd aan de energietransitie verdampte in januari 2024. De...

Allianz Smart Energy noteerde in januari 2024 een rendement van -5,1% (in EUR, vóór aftrek van kosten), terwijl de MSCI AC World Index 2,3% rendeerde. De eindejaarsrally onder aandelen gerelateerd aan de energietransitie verdampte in januari 2024. De belangrijkste oorzaak hiervoor is de plotselinge stijging van de obligatierente: die drukte de risicobereidheid en stelde een duidelijk plafond in voor het stijgingspotentieel in dit segment. Naast macro-economische redenen woog ook de scherpe daling van de Europese energieprijzen op de winstverwachtingen. Daardoor zakte het maximale stijgingspotentieel voor alternatieve-energieaandelen. Denso Corporation was een van de sterkste presteerders. Deze leverancier voor de auto-industrie gooide hoge ogen doordat de verzwakte yen een flinke impuls was voor het concurrentievermogen van Japanse Original Equipment Manufacturers (OEM's) in de mondiale auto-industrie. Koperproducent Antofagasta profiteerde van een aanbodkrapte nadat concurrenten hun productievolumes voor 2024 moesten reduceren. Kabelfabrikant Nexans noteerde een koersstijging na gunstiger nieuws over offshore windenergie en zag zijn waardering onder sellside-analisten opgewaardeerd worden. Het relatieve rendement leed juist vooral onder de Europese nutsbedrijven RWE en EDPR, die beide gebukt gingen onder de scherp verslechterende winstvooruitzichten als gevolg van zwakke energieprijzen in Europa. Ten slotte kreeg de populariteit van lithiumgigant Albermarle op Wall Street een flinke knauw vanwege de gedaalde lithiumprijs.

Meer tonen Minder tonen

De samenstelling van de portefeuille geeft u een meer gedetailleerd overzicht van de verdeling van het fonds en en informatie over de beoogde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

AZ Allianz GI Smart Energy concentreert zich op het thema Schone Lucht / Energietransitie en belegt in bedrijven die de energietransitie mogelijk maken of er voordeel uit halen. Onder energietransitie wordt de verschuiving van fossiele brandstoffen naar een koolstofarme economie verstaan. De energietransitie is een traject om de wereldwijde energiesector tegen 2050 van fossiel naar koolstofneutraal te laten evolueren. Centraal daarin staat de noodzaak om de CO2-uitstoot van de energieproductie te verminderen om de klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken.

Crops

Energieopwekking

De energiesector is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van alle broeikasgassen ter de wereld. Beleggen in energieopwekking met een lage broeikasgasvoetafdruk is dan ook van cruciaal belang om te helpen de opwarming van de aarde te beperken. Om de uitstoot te beperken, is een verschuiving naar hernieuwbare energie cruciaal. Er zijn heel wat beleggingskansen in hernieuwbare oplossingen, zoals de verschillende fasen in de productie van zonnepanelen (silicium, wafers, modules, enz.) of windturbinefabrikanten. Wij zien bovendien een veelbelovende transformatie bij de gevestigde nutsbedrijven, die flink investeren in groene stroomopwekking en hun oude, op fossiele brandstoffen gebaseerde productie afbouwen.

Crops

Energieopslag

Systemen om energie op te slaan, in accu's of systemen op basis van waterstof, vormen de technologische basis voor de energietransitie. Of energieopslag nu wordt gebruikt voor elektrische auto's of om elektriciteit te leveren wanneer hernieuwbare energiebronnen (tijdelijk) minder opleveren dan nodig is: wij zien enorme mogelijkheden voor verdere ontwikkeling – van technologische vooruitgang dankzij nieuwe chemische verbindingen tot schaalvoordelen wanneer de productievolumes toenemen.

Crops

Energieverbruik

Door de energietransitie zullen ook de wereldwijde consumptiepatronen veranderen. Daarbij zijn duurzaamheid en efficiëntie de sleutelwoorden – denk bijvoorbeeld aan gebouwen die zo ontworpen zijn dat ze zeer weinig energie verbruiken. In de industrie zullen ook energie-intensieve processen zoals de cement- of staalproductie in de toekomst koolstofarmer moeten worden en gebruik moeten maken van alternatieve brandstoffen, CO2-afvang of waterstof. De ingrijpendste verandering in ons dagelijkse leven zal echter de verschuiving zijn van auto's met verbrandingsmotor naar auto's op elektriciteit of waterstof. De energietransitie zal in vele sectoren fundamentele veranderingen teweegbrengen en biedt dan ook tal van beleggingskansen.

Top Holdings

Op 31/01/2024

AIR LIQUIDE SA
4,62%
ANTOFAGASTA PLC
4,57%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4,30%
INFINEON TECHNOLOGIES AG
3,09%
NEXTERA ENERGY INC
2,84%
NESTE OYJ
2,76%
RENESAS ELECTRONICS CORP
2,69%
SIGNIFY NV
2,50%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
2,47%
ITRON INC
2,43%

Hulp nodig?

Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!