AZ Allianz GI Sustainable Health Evolution

  • Fonds voor internationale aandelen uit het thema "gezondheidsevolutie"

Groene groei

De wereld van vandaag staat in het teken van aanhoudende bevolkingsgroei, digitalisering, de zoektocht naar rendement en – last but not least – de toenemende schaarste van de factor "milieu", met de klimaatverandering en de vernietiging van ecosystemen als prominentste voorbeelden. Wereldwijd worden er steeds daadkrachtiger stappen naar duurzame economische groei gezet, wat deze ontwikkelingen alleen maar versterkt. Groene groei betekent echter wat anders dan vroeger – en hij zal vol intelligente oplossingen zitten – van logistiek tot landbouw. Digitalisering en artificiële intelligentie zullen deel gaan uitmaken van ons dagelijkse leven. Lees meer over Groene Groei en de kansen die hij biedt.

Interview

Commentaar op de actuele situatie

Allianz Sustainable Health Evolution sloot juni af met een rendement van -2,7% (in EUR, vóór aftrek van kosten), terwijl de MSCI AC World Index over dezelfde periode -6,2% noteerde (in USD). Op het niveau van subthema's deed schoon water het meeste afbreuk...

Allianz Sustainable Health Evolution sloot juni af met een rendement van -2,7% (in EUR, vóór aftrek van kosten), terwijl de MSCI AC World Index over dezelfde periode -6,2% noteerde (in USD). Op het niveau van subthema's deed schoon water het meeste afbreuk aan het rendement over de verslagperiode, gevolgd door een significante daling door zorginnovatie en toegang tot zorg. HCA Healthcare (zorgfaciliteiten), Bunge (voeding) en Advanced Drainage Systems (schoon water) deden het meeste afbreuk aan het rendement, wat gedeeltelijk werd goedgemaakt door de positieve bijdragen van Vertex Pharma (biotechnologie), Medifast (voeding) en Eli Lilly (farmaceutica). Over het hele kwartaal bezien, waren de grootste bijdragen aan het fondsrendement afkomstig van Vertex Pharma (biotechnologie), Eli Lilly (farmaceutica) en Bristol-Myers (farmaceutica), terwijl Evoqua Water (schoon water), HCA Healthcare (zorgfaciliteiten) en Johnson Controls (schone lucht) op het rendement wogen. In juni gleden de aandelen van HCA verder af toen de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) een rechtszaak aanspande om de overname van Steward Utah Healthcare System tegen te houden. De FTC stelde dat het concurrentievermogen in de regio zou verdwijnen door het plan van HCA om vijf ziekenhuizen in Utah van Stewart te kopen. De aandelen van Bunge daalden ook sterk na meldingen dat een Oekraïense fabriek schade had geleden door Russische aanvallen. De aandelen van Vertex kregen het afgelopen kwartaal en in juni nog meer positief momentum, want het bedrijf boekte een hoge omzet met Trikafta en vorderingen met zijn pijplijn en sloot partnerschappen met andere organisaties. Hoewel de markten in deze periode van inflatiedruk, onzekerheid over het monetair beleid en andere geopolitieke factoren volatiel blijven, blijven we ons concentreren op veerkrachtige bedrijfsmodellen met oplossingen die niet alleen helpen de duurzame gezondheidsdoelstellingen van de SDG's van de VN te bereiken, maar ook een goed rendement op lange termijn mogelijk maken.

Meer tonen Minder tonen

De samenstelling van de portefeuille geeft u een meer gedetailleerd overzicht van de verdeling van Allianz GI Better World Dynamic over de verschillende activaklassen: aandelenfondsen, obligatiefondsen en andere en geeft u informatie over de afzonderlijke fondsen waarin belegd wordt.

Impact doelen

Op 31/07/2022

Impact doelen

Op 31/07/2022

Swipe to view more

Verdeling in beleggingsthema's en SDG's

Op 31/07/2022

Beleggingsthema's
Aandeel van het Fonds (in %)
Schoon land / Circulaire economie
8,78%
Voedselzekerheid
7,81%
Duurzame gezondheidsevolutie
65,17%
Schoon Water
17,39%
Schone lucht / Energietransitie
0,85%

Het thema Gezondheid (Innovatie en Bevordering) belegt in bedrijven waarvan de producten en diensten een gezonde en duurzame levensstijl mogelijk maken door welzijn te bevorderen, aandoeningen te behandelen en de levensverwachting te verbeteren. Om die doelstellingen te bereiken, belegt de strategie hoofdzakelijk in bedrijven die bijdragen aan gezondheidsinnovatie, betaalbare toegang tot gezondheidszorg mogelijk maken of oplossingen aanreiken die een gezonde levensstijl bevorderen. Omdat duurzame gezondheid meer is dan gezondheidszorg alleen, wordt in het kader van dit thema gezocht naar kansen in drie grote domeinen: gezondheidsinnovatie, toegang tot gezondheidszorg en een gezonde levensstijl.

Het fonds belegt in bedrijven die gezondheid op een duurzame wijze verbeteren, ofwel disruptieve bedrijven ofwel ondernemingen die het stapsgewijs aanpakken. De disruptieve bedrijven verdringen met hun betere, duurzamere producten gevestigde bedrijven. Bedrijven die stapsgewijs verbetering bewerkstelligen, leggen de lat hoger, moedigen hun toeleveranciers aan om hun voorbeeld te volgen en verstrekken vaak kapitaal aan kleinere, innovatieve bedrijven via fusies en overnames.

Crops

Gezondheidsinnovatie

De vooruitgang in de geneeskunde zal een sleutelrol blijven spelen in de toename van de levensverwachting.

Innovaties op gebieden zoals genbewerking en -therapie, DNA-sequencing, artificiële intelligentie, moleculaire diagnostiek bieden enorme mogelijkheden om de levensverwachting op te trekken.

Beleggen in gezondheidsinnovatie richt zich op biotechnologie, farmaceutica, medische apparatuur en medisch materieel, biowetenschappen en diagnostiek, gezondheidstechnologie, artificiële intelligentie en bio-informatica. De verwachting is dat de genen van ongeveer 25% van de bevolking in de ontwikkelde landen en de helft daarvan in de minder ontwikkelde landen in 2025 in kaart zijn gebracht, omdat de kosten van sequencing nu al een dalende lijn hebben ingezet, waardoor er persoonlijkere behandelingen mogelijk worden.1 Op die manier zal de moderne geneeskunde de levensverwachting en -kwaliteit blijven verhogen. Beleggen in die baanbrekende technologieën, instrumenten en onderzoeken helpt om de levensverwachting te verlengen en iedereen een lang leven te gunnen.

1 Bron: National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, Big Data: Astronomical or Genomical?, juli 2015.

Crops

Toegang tot gezondheidszorg

Aandoeningen behandelen met betaalbare geneesmiddelen, therapie, operaties en andere vormen van zorg vermindert de symptomen en gevolgen van ziekten. Het thema belegt in bedrijven die hebben toegezegd betaalbare en hoogwaardige gezondheidszorg te bieden – ziektekostenverzekeraars, zorgdiensten met inbegrip van eerstelijnszorg en telegezondheidsdiensten, zorginstellingen en (distributie van) zorgbenodigdheden. Iedereen verdient toegang tot goede zorg, die tegelijk doeltreffend en betaalbaar is. Om de beste gezondheidsresultaten te garanderen voor alle mensen, ongeacht waar ze wonen, is het bovendien van essentieel belang dat de zorg ook efficiënt verstrekt wordt.

Crops

Gezonde levensstijl

Duurzame gezondheid gaat verder dan traditionele gezondheidszorg. Voor duurzame gezondheid is het van cruciaal belang dat ieders welzijn wordt bevorderd met gezonde en voedzame voeding, lichaamsbeweging en preventieve maatregelen om het risico op ziekten te verminderen, bijvoorbeeld door toegang tot schoon water en minder blootstelling aan verontreinigde lucht. Het thema zoekt beleggingskansen in bedrijven die producten en diensten leveren op het gebied van fitness, voeding, hygiëne, schone lucht en schoon water. Meer fysieke activiteit, sport en op maat gesneden fitnessprogramma's kunnen uiteenlopende ziekten helpen te voorkomen en zijn essentieel voor het bevorderen van een gezonde levensstijl. Gezonder eten, gewichtsverlies, dieet en voeding zijn een manier om gezondheidsproblemen zoals obesitas en diabetes te bestrijden. Andere mondiale gezondheidsuitdagingen zijn luchtverontreiniging, die naar schatting verantwoordelijk is voor 4,2 miljoen overlijdens1 per jaar, en watergerelateerde ziekten, die elk jaar ongeveer 3,6 miljoen slachtoffers eisen2, hoofdzakelijk kinderen. Beleggen in schone lucht en schoon water is van cruciaal belang voor duurzame gezondheid.

1Bron: Wereldgezondheidsorganisatie, oktober 2018.
2Water Quality and Wastewater, oktober 2018.

Top Holdings

Op 31/07/2022

REGENERON PHARMACEUTICALS
3,72%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
3,69%
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO
3,65%
AVANTOR INC US05352A1007
3,61%
IQVIA HOLDINGS INC
3,54%
HCA HEALTHCARE INC
3,04%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
3,02%
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN
2,86%
ECOLAB INC
2,70%
ELI LILLY & CO
2,62%

Hulp nodig?

Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!