AZ Allianz GI Global Water

  • Fonds voor internationale aandelen dat focust op de watersector

Groene groei

De wereld van vandaag staat in het teken van aanhoudende bevolkingsgroei, digitalisering, de zoektocht naar rendement en – last but not least – de toenemende schaarste van de factor "milieu", met de klimaatverandering en de vernietiging van ecosystemen als prominentste voorbeelden. Wereldwijd worden er steeds daadkrachtiger stappen naar duurzame economische groei gezet, wat deze ontwikkelingen alleen maar versterkt. Groene groei betekent echter wat anders dan vroeger – en hij zal vol intelligente oplossingen zitten – van logistiek tot landbouw. Digitalisering en artificiële intelligentie zullen deel gaan uitmaken van ons dagelijkse leven. Lees meer over Groene Groei en de kansen die hij biedt.

Interview

Commentaar op de actuele situatie

Allianz Global Water heeft januari afgesloten met een rendement van 1,1% (in EUR, vóór aftrek van kosten), terwijl de MSCI AC World over dezelfde periode 2,3% rendeerde. De afgelopen maand pakte de overweging van de industrie en nutsbedrijven gunstig...

Allianz Global Water heeft januari afgesloten met een rendement van 1,1% (in EUR, vóór aftrek van kosten), terwijl de MSCI AC World over dezelfde periode 2,3% rendeerde. De afgelopen maand pakte de overweging van de industrie en nutsbedrijven gunstig uit voor de strategie. De onderwogen posities in sectoren als IT en financiële instellingen wogen juist op het fondsrendement – zozeer dat de sectorselectie onder aan de streep afbreuk deed aan het fondsrendement. Aandelen uit de industrie profiteerden van verbeterende macro-economische cijfers, waardoor marktdeelnemers weer durfden te hopen op een zachte landing na het negatieve nieuws over de huizen- en bouwmarkten in de loop van het najaar. De berichtgeving van de centrale banken had een positieve impact en de inflatiedruk lijkt af te nemen. Positieve bijdragen aan het algehele rendement waren afkomstig van Ebara (watervoorziening), Waste Management (afvalverwerking) en United Rentals (duurzame landbouw). Het fondsrendement leed juist onder Sika (watervoorziening), Geberit (waterefficiëntie) en Alfa Laval (waterkwaliteit). Aangezien de wereld worstelt met watervoorzienings- en waterkwaliteitsproblemen, blijft Allianz Global Water beleggen in oplossingsgerichte bedrijven, die bijvoorbeeld producten en diensten bieden die ervoor zorgen dat er meer kan gebeuren met minder water, die onderdelen en apparatuur leveren waarmee de infrastructuur verbeterd en uitgebouwd kan worden, of die algemene kwaliteitsproblemen in kaart helpen brengen en oplossen.

Meer tonen Minder tonen

De samenstelling van de portefeuille geeft u een meer gedetailleerd overzicht van de verdeling van het fonds en en informatie over de beoogde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

AZ Allianz GI Global Water richt zich op het thema 'Schoon Water' en belegt in bedrijven die oplossingen bieden voor waterschaarste en problemen met waterkwaliteit, en zo uiteindelijk de waterbevoorrading wereldwijd verduurzamen. Het thema is gericht op positieve resultaten voor milieu en maatschappij in de hele waardeketen van water, variërend van betere toegang tot drinkwater tot efficiënter watergebruik en betere waterkwaliteit, in overeenstemming met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG's) van de VN.

Bedrijven die met hun producten en diensten positieve verandering op het gebied van water mogelijk maken, helpen het beheer van de waterreserves en de toegang tot schoon water te verbeteren. De portefeuille van Allianz Global Water is geconcentreerd op drie kerngebieden: 1) waterbevoorrading, 2) waterefficiëntie en 3) waterkwaliteit. Door te beleggen in de gehele waardeketen van water willen we de omgang met een van de schaarste natuurlijke hulpbronnen op aarde – drinkbaar water – duurzamer maken. Door te beleggen in die drie domeinen zorgen we ervoor dat de bestaande voorraden drinkbaar water beter beschermd kunnen worden, de waterkwaliteit verbeterd kan worden en de toegang tot veilig water bevorderd kan worden.

De 'duurzaamheids-enablers' waar het fonds in belegt zijn ofwel disruptieve bedrijven ofwel ondernemingen die de waterschaarste stapsgewijs aanpakken. De disruptieve bedrijven verdringen met hun betere, duurzamere producten gevestigde bedrijven. Bedrijven die stapsgewijs verbetering bewerkstelligen, leggen de lat hoger, moedigen hun toeleveranciers aan om hun voorbeeld te volgen en verstrekken vaak kapitaal aan kleinere, innovatieve bedrijven via fusies en overnames.

Crops

Waterbevoorrading

Water is een menselijke basisbehoefte en een sociaal recht. Toch hebben wereldwijd meer dan twee miljard mensen nog steeds geen toegang tot veilig water en behoorlijke sanitaire voorzieningen1. Waterbevoorrading is dan ook een cruciaal én dringend vraagstuk. Wij zoeken bedrijven die de toegang tot drinkwater van goede kwaliteit tegen betaalbare prijzen bevorderen. We beleggen ook in bedrijven met producten die een doeltreffende waterdistributie mogelijk maken, zoals leidingen en pompen, en in de gespecialiseerde firma's die de bestaande waterinfrastructuur moderniseren, verbeteren en degelijker maken en nieuwe waterinfrastructuur aanleggen.

1Bron: Progress on household drinking water, sanitation and hygiene: 2000-2017, UNICEF en WHO, 2019

Crops

Waterefficiëntie

Aangezien de kloof tussen de vraag naar en het aanbod van water blijft groeien (met een voorspeld watertekort van 56% in 20301), kan er geen oplossing voor waterschaarste gevonden worden zonder na te denken over efficiënter waterverbruik. We beleggen in bedrijven die efficiënt watergebruik in de landbouw mogelijk maken en die apparatuur voor lekdetectie en debietmeting produceren (wat waterverspilling kan verminderen), waardoor de samenleving uiteindelijk met minder water méér kan doen.

1Bron: https://www.wri.org/ insights/combating-coronavirus- without-clean-water

Crops

Waterkwaliteit

Waterkwaliteit is een probleem in zowel ontwikkelde landen als ontwikkelingslanden. 80% van het afvalwater wordt rechtstreeks in rivieren en meren geloosd.

Bedrijven die technologieën ontwikkelen waarmee de waterkwaliteit kan worden bewaakt en die oplossingen aanreiken om afvalwater te zuiveren en te recycleren, vormen dan ook een essentieel onderdeel van de waardeketen van water. We beleggen in bedrijven die innovatieve en milieuvriendelijke filter- en zuiveringsoplossingen aanbieden, waarvan de producten helpen om problemen met de waterkwaliteit op te sporen, die afvalwater veilig kunnen verwerken om rivieren en meren te beschermen tegen verontreiniging en die de algemene hygiëne en sanitaire voorzieningen verbeteren.

Top Holdings

Op 31/01/2024

XYLEM INC
5,08%
PENTAIR PLC
4,97%
GEBERIT AG-REG
4,96%
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A
4,36%
STANTEC INC
4,33%
WASTE MANAGEMENT INC
4,33%
TRANE TECHNOLOGIES PLC
4,23%
FRANKLIN ELECTRIC CO INC
4,14%
FERGUSON PLC
4,05%
VEOLIA ENVIRONNEMENT
4,03%

Hulp nodig?

Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!