Asian boy holding a glass of water

 

 

 

Samen voor een betere wereld

Allianz for a better world

Commerciële en niet-contractuele informatie. Beleggingen houden risico's in.

De stand van de uitvoering van de verordening inzake informatieverstrekking over duurzame financiering is gebaseerd op de huidige inzichten in de verordening en is aan verandering onderhevig, aangezien de vereisten van niveau 2 nog niet zijn gepubliceerd en de feedback van de Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA's) over de productclassificatie nog niet is ontvangen.

De klimaatcrisis, de behoefte aan meer rechtvaardigheid in de samenleving, het juiste gebruik van grondstoffen... De mensheid staat voor grote ecologische en maatschappelijke uitdagingen die ons allemaal rechtstreeks raken.

In wat voor wereld willen wij leven? En wat voor wereld willen we voor onze kinderen achterlaten? Uw beleggingskeuzes kunnen een verschil maken en helpen een betere wereld op te bouwen.

Waarom een betere wereld voor ons allemaal ?

Ons gedrag als individu beïnvloedt het milieu, van de manier waarop we reizen tot de manier waarop we beleggen. Allianz for a Better World is een belegging waarmee men kan bijdragen aan een betere wereld. Geldt dat voor u? Wij laten u voorbeelden zien van mogelijke beleggers.

Met Allianz for a Better World kunt u beleggen in fondsen die beleggen in bedrijven met duurzame bedrijfsmodellen op lange termijn en die oplossingen bieden om de doelstellingen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN te helpen verwezenlijken. Deze 17 doelen zijn gericht op het bouwen van een betere en duurzamere toekomst voor iedereen. Ze pakken de wereldwijde uitdagingen aan waar we allemaal mee te maken hebben, onder andere op het gebied van armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, milieudegradatie, welvaart, vrede en rechtvaardigheid.1
De fondsen Allianz Better World beleggen in een gediversifieerde mix van aandelen en obligaties. Alle activa worden zorgvuldig geselecteerd om deze doelstellingen te ondersteunen en zo een positieve invloed te hebben op het milieu en de maatschappij.
Elk profiel van de fondsenfamilie richt zich tot een specifieke beleggersgroep, gaande van conservatieve, via gematigde, tot groeigerichte beleggers.

AZ Allianz GI Better World Defensive

Conservatieve mix van aandelen en obligaties

Het fonds richt zich op conservatieve beleggers die een hoger rendement nastreven dan met louter rentedragende beleggingen, maar die beducht zijn voor sterke koersschommelingen. Daarom is het aandeel van obligaties op een hoger gemiddelde gesteld, zodat koersschommelingen in aandelen kunnen worden gecompenseerd of althans mogelijk getemperd. Tegelijkertijd maakt de aandelencomponent een hoger rendement in goede beurstijden mogelijk.

AZ Allianz GI Better World Defensive is een unit-linked (branche 23) fonds binnen Allianz for a Better World, een verzekeringspolis die in België door Allianz Benelux SA op de markt wordt gebracht.

De verzekeringnemer draagt alle financiële risico's.

 

AZ Allianz GI Better World Moderate

Gematigde mix van aandelen en obligaties

AZ Allianz GI Better World Moderate is geschikt voor u als u op zoek bent naar een evenwichtige mix tussen risico en rendement.

AZ Allianz GI Better World Moderate is een unit-linked (branche 23) fonds binnen Allianz for a Better World, een verzekeringspolis die in België door Allianz Benelux SA op de markt wordt gebracht.

De verzekeringnemer draagt alle financiële risico's.

 

AZ Allianz GI Better World Dynamic

Dynamische mix van aandelen en obligaties

AZ Allianz GI Better World Dynamic is geschikt voor u als u de kans zoekt om deel te nemen aan de ontwikkeling van aandelen en bereid bent om minder zekerheid te aanvaarden.

AZ Allianz GI Better World Dynamic is een unit-linked (branche 23) fonds binnen Allianz for a Better World, een verzekeringspolis die in België door Allianz Benelux SA op de markt wordt gebracht.

De verzekeringnemer draagt alle financiële risico's.

 

Neem contact op met uw makelaar voor een op analyse gebaseerd beleggingsadvies dat is afgestemd op uw doelstellingen en persoonlijke behoeften.

De huidige bijdragen/video's zijn een commerciële ondersteuning met het doel bepaalde concepten te verduidelijken. Zij vormen geen instrument voor verkoopadvies en de inhoud ervan kan niet worden beschouwd als gepersonaliseerde aanbevelingen aan de consument of cliënt. Het is de verantwoordelijkheid van de tussenpersoon tot wie de consument of cliënt zich wendt om advies te krijgen of te vragen alvorens een keuze te maken.

Raadpleeg de Financiële Bijsluiter, de Algemene Voorwaarden of het Beheersbeleid voor meer informatie over de aanvullende kenmerken van de optie en het product, de beleggingsdoelstellingen, de kosten en belastingen die de cliënt worden aangerekend, het minimumbedrag van de inschrijving, de looptijd, de plaats waar de netto-inventariswaarde van de deelnemingsrechten kan worden gevonden en de klachtenprocedures.

Allianz Better World is een beleggingsproduct van tak 23 dat Allianz Benelux NV op de markt brengt. De documenten essentiële informatie, bijkomende precontractuele informatie en de specifieke-informatiedocumenten van deze fondsen zijn gratis beschikbaar bij uw makelaar in verzekeringen, op deze site in de rubriek « Precontractuele informatie » en op www.allianz.be. De informatie over de beleggingsopties en hun doelstellingen vindt u in de specifieke-informatiedocumenten over de fondsen. Allianz Better World biedt aan een groot aantal beleggers een oplossing, afgestemd op hun persoonlijke situatie, de mate waarin ze risico willen lopen en hun beleggingshorizon.

1 Bron: https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement en https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.

Hulp nodig?

Contacteer een makelaar en krijg het juiste advies!